Custom difficulty +++

If you liked this mod, please rate it up on Steam Workshop page.
Author: Osariusz
Last revision: 7 Dec at 14:01 2017 UTC

Description:

It is x3 version of this mod: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=772733233
——————————————————————————————————————————
To jest x3 wersja tego moda: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=772733233

This mod adds more "custom difficulty settings". Therefore you can for example: Give huge bonuses for Poland or Latvia, what doesn’ t avalible in vannila…
——————————————————————————————————————————
Ten mod dodaje masę nowych "własnych poziomów trudności". Dzięki niemu możesz np. Dać potężne bonusy Polsce lub Łotwie, co w zwykłej grze nie jest możliwe…

This mod adds more options, as "fascist world", what give fascism drift to all countries or "positional war", what gives defence bonus for all countries, etc… Besides it, you can give drift of any party (for example: neutrality) to any country on the map. For example, you can make soviet (which is under Z) democratic without boost party popularity mannualy…
——————————————————————————————————————————
Ten mod dodaje także więcej opcji, jak "faszystowski świat", co daje wszystkim państwom bonus popularności faszystów albo "wojna pozycyjna", która daje bonus obronny wszystkim państwom, itp… Oprócz tego możesz dodać bonus do popularności każdej partii (np. Neutralnej) każdemu państwu na mapie. Np. Możesz uczynić ZSRR demokratycznym bez wspierania popularności tej partii ręcznie…

Wszystkie państwa są ułożone w kolejności alfabetycznej. Są one jednak ułożone po Polsku, więc np. Węgry będą pod W, a Niemcy będą pod N (jeżeli to czytasz, to chyba o tym wiesz xd)
——————————————————————————————————————————
All countries are alphabetically, but they are in Polish. There is list of countries, which has other names in Polish:
-Montenegro is under C
-Spain is under H
-Yemen is under J
-Yougoslavia is under J
-Cambodia is under K
-Canada is under K
-Cuba is under K
-Costarica is under K
-Colombia is under K
-Germany is under N
-South Africa is under P
-Great Britiain is under W
-Italy is under W
-Hungary is under W
-Soviet Union is under Z
If you want to find one on this list, just click ctr+f

If I forgot about any country, report it to me, it will help me 😉
——————————————————————————————————————————
Jeżeli zapomniałem o jakimś państwie, zgłoś to do mnie, to bardzo mi pomoże 😉

This mod is compatible with all mods, which don’ t add new "custom difficulty settings" and new countries, but in the near future I will add sub-mods, which will set compatibility.
——————————————————————————————————————————
Ten mod jest kompatybilny ze wszystkimi modami, które nie dodają nowych "poziomów trudności" oraz krajów, ale w niedalekiej przyszłości mam zamiar dodać sub-mody, które ustawią takową kompatybilność.

If you want to help me:
-You can give me ideas for new bonuses
-You can help me with translation (English or other)
——————————————————————————————————————————
Jeżeli chcesz mi pomóc:
-Możesz dać mi nowe pomysły na bonusy
-Możesz pomóc mi z tłumaczeniem (Angielskim lub innym)

Download