Kaiserreich: Polskie Tłumaczenie

If you liked this mod, please rate it up on Steam Workshop page.
Authors: Israel, BaCe
Last revision: 11 Jan at 19:21 UTC

Description:

Polski Zespół Kaiserreich przedstawia nowe polskie tłumaczenie do moda Kaiserrech, tym razem już w pełni działające na wersji KR 0.7

UWAGA!! To, że spolszczenie działa "w pełni" nie znaczy, że wszystko jest przetłumaczone. Mamy przez to na myśli, że nie

Download
Required items:
Click the title to search the mod on this site

KaiserreichOn Steam